Uwe Müller-Fabian | Galerie: Bildgeschichten im Quadrat

 

mfgalerie_4ea7d65d943ba85ed8d54726c627b742
Die Damen der Media Luna, 40 x 40 cmmfgalerie_e139e022af36104c03da1e585c914d32
Schöner Mann am Wasser, 150 x 150 cmmfgalerie_f23678710a2c244d5fe69eea0ed7a6e9Taverne, 40 x 40 cmmfgalerie_56266efa64010ab4a8b8ba10483b142d
Kokossammlerinnen, 75 x 75 cmM-fabian-Jerusalem-mh-kl
Ärger in Jerusalem, 40 x 40 cm